Psychoterapeuci Kozety pomogą Ci i/lub Twoim najbliższym w dookreśleniu / nazwaniu Twoich celów terapetycznych oraz w dokonaniu wyboru takiej formy pracy psychoterapeutycznej, która najskuteczniej wspierać Cię będzie w ich osiąganiu.

Służy temu pierwsza (czasami nawet więcej niż jedna) sesja psychpterapeutyczna nazywana konsultacją psychologiczną. Jest ona też okazją do bliższego, wzajemnego poznania się Klienta i psychoterapeuty. Ważne jest, by obydwie strony podejmując decyzję o wspólnej pracy terapeutycznej zdecydowały się na siebie wzajemnie kierując się tym, co dla nich ważne w takiej relacji. Dla jednych będzie to kwestia doświadczenia psychoterapeuty w danym temacie, dla innych dobre samopoczuciem w kontakcie z nim czy wewnętrzna intuicja.

 

Nasze Studio oferuje takie formy pracy jak: psychoterapia indywidualna (dorosłych, dzieci i młodzieży), psychoterapia par i psychoterapia grupowa.

 

Pracujemy głównie w nurcie Gestalt. Jeśli jednak zdaniem psychoterapeuty cele Klienta lepiej realizowane będą w innym nurcie psychoterapeutycznym lub w innej formie pracy, wówczas informuje on o tym Klienta i poleca miejsce, w którym może on uzyskać odpowiednie wsparcie w swoim temacie.