Psychoterapia grupowa polega na systematycznym uczestnictwie w spotkaniach grupy prowadzonej przez jednego lub dwóch terapeutów. Ta forma pracy terapeutycznej przeznaczona jest dla osób doświadczających różnego rodzaju trudności w relacjach oraz chcących zwiększyć świadomość własnych zachowań i uczuć w kontaktach z innymi. Jest intensywnym i dynamicznym doświadczeniem grupowym pozwalającym weryfikować trafność przekonań dotyczących siebie i innych ludzi oraz wynikających z nich zachowań. Powyższe wspiera uczestników w pokonywaniu trudności, uzdrawia i motywuje do wprowadzania zmian.
Sesje terapii grupowej trwają 2 godziny i odbywają się raz w tygodniu. Podobnie jak terapia indywidualna, terapia grupowa wymaga systematyczności. Trwa 6 miesięcy, podczas których regularnie spotyka się ze sobą stała grupa 8-miu Klientów prowadzona przez tego samego lub tych samych terapeutów.