Psychoterapia indywidualna, to cykl regularnych, cotygodniowych spotkań, których cel ustalają Klient i terapeuta na początku współpracy. Celem terapii jest poszerzanie świadomości Klienta w zakresie myśli, emocji i ciała. Jest to praca z emocjami, przekonaniami oraz trudnościami Klienta, która prowadzi do polepszenia jego sytuacji psychologicznej i wewnętrznej integracji. W psychoterapii w podejściu Gestalt, psychoterapeuta jest narzędziem pracy, a relacja jaka się zawiązuje pomiędzy Klientem a terapeutą, jest źródłem uświadomień i daje bezpieczeństwo, które pozwala przepracować to z czym przychodzi Klient.

Sesja terapii indywidualnej trwa 50 minut, a spotkania odbywają się raz w tygodniu. Terapia indywidualna jest procesem zmiany wymagającym systematyczności, a jej okres trwania zależy od potrzeb i problemów Klienta z jakimi zgłasza się do terapeuty. Może to być relacja krótkoterminowa (między 3 a 6 miesięcy) lub długoterminowa (kilkuletnia) w zależności od indywidualnych potrzeb i odczuwanej przez Klienta wartości, jaką zyskuje on z procesu.