Pary, które doznają trudności w swojej relacji i chcą podjąć pracę terapeutyczną zapraszamy na konsultacje, podczas których psychoterapeuta wspólnie z parą określi cele procesu oraz proponuje dalsze kroki działania.
Para będąca w kryzysie często nie ma dostępu do rzeczywistych powodów braku porozumienia, obwinia siebie wzajemnie i nie potrafi się ze sobą porozumieć. W procesie terapii par, terapeuta koncentruje się w dużej mierze na poprawie komunikacji między partnerami. Odkrywa i nazywa ich dotychczasowe sposoby funkcjonowania, co w efekcie uruchamia proces terapeutyczny i pozwala parze wprowadzać uzdrawiające zmiany w ich relacji. Kiedy para wypracuje już najlepsze dla siebie metody komunikowania się, terapeuta często rekomenduje parze podjęcie indywidualnej pracy terapeutycznej, której celem jest rozwój osobisty na rzecz wzmacniania partnerstwa.