Jowita Czarnecka van Luijken

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Szkole Terapii Gestalt w Warszawie, przygotowującego do otrzymania rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i certyfikatu Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii `Gestalt EAGT (European Association for Gestalt Therapy).
Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii w Warszawie (2004) o specjalizacji prowadzenia różnych psychologicznych form pracy z grupą. Mam wieloletnie doświadczenie jako Trener i Coach w pracy indywidualnej i grupowej.
Udzielam wsparcia w zakresie radzenia sobie z trudnymi życiowo sytuacjami, poszukiwania odpowiedzi dotyczących własnej tożsamości, braku poczucia własnej wartości i pewności siebie, przeżywania emocjonalnych trudności w relacji ze sobą jak i z innymi ludźmi. Towarzyszę często tym, którym nie wystarcza już silna wola albo formuła coachingu i którzy gotowi są na podjęcie własnej drogi w głąb siebie, by zrozumieć i zyskać spokój.
Prowadzę terapie indywidualne, terapie grupowe, treningi interpersonalne oraz terapię par. Pracuję z dorosłymi i młodzieżą. Podlegam stałej superwizji.
Jako psycholog pozytywny i Gestaltystka mam niezłomną wiarę w człowieka oraz w to, że kontakt z drugą osobą może uleczyć duszę i doprowadzić do harmonii ze sobą samym i innymi ludźmi.
Pracuję w języku polskim i angielskim.

Hanna Kowakowska

Od 14 lat pracuję jako certyfikowany Trener i Coach, a obecnie rozwijam się również jako psychoterapeuta. Psychoterapia dopełniła moje kompetencje związane ze wspieraniem innych w poszukiwaniu ważnych dla nich życiowych odpowiedzi i rozwiązań.
W roli psychoterapeuty podlegam stałej superwizji w Szkole Terapii Gestalt w Warszawie, która przygotowuje mnie również do otrzymania rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i certyfikacji Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt EAGT.
Psychoterapia jest dla mnie spotkaniem, które niesie ukojenie i zbliża do prawdziwego bycia w świecie w zgodzie ze sobą. Osoby, które zgłaszają się do mnie po pomoc przeżywają poważne kryzysy życiowe, borykają się z samotnością, trudnościami w relacjach lub doświadczają lęków, które utrudniają im cieszenie się z życia. Większość z nich poszukuje wsparcia, zrozumienia, nadziei i sensu. Odpowiedzi na pytania: kim jestem, gdzie są moje granice i dokąd zmierzam. Cierpią, ale bardzo pragną być szczęśliwe, choć nie zawsze wierzą, że jest to możliwe.
Towarzyszę im w procesie odnajdywania odpowiedzi na te wszystkie pytania opierając się przy tym na klasycznych gestaltowskich zasadach: prawdziwym kontakcie, budowaniu świadomości przeżywanych emocji oraz źródeł mechanizmów działania. Swoją uważnością, otwartością i szczyptą humoru tworzę bezpieczną przestrzeń, w której Klient może spotkać się z samym sobą.
Prowadzę terapie indywidualne, terapie grupowe, treningi interpersonalne, konsultacje rozwojowe i coaching. Pracuję z osobami dorosłymi i z młodzieżą.

Anna Olszewska

Z wykształcenia i zamiłowania jestem psychologiem oraz psychoterapeutką. Aktualnie uczestniczę w procesie szkoleniowym w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie, który przygotowuje mnie do uzyskania międzynarodowej certyfikacji EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz uzyskania rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Od lat jako HR’owiec jestem związana z szeroko rozumianym biznesem, który tworzą ludzie i relacje między nimi. Swoją pracę opieram na kontakcie z drugim człowiekiem, jako na filarze budowania autentycznych relacji.
Podczas terapii to Ty jesteś dla mnie najważniejszy, Ty jako całość – Twoja historia, emocje, myśli, problemy.
W pracy terapeutycznej kieruję się Kodeksem Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt i poddaję ją regularnej superwizji.
Zapraszam osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczają kryzysu, walczą z przeszłością, nie potrafią budować satysfakcjonujących je relacji, czują się zagubione i chcą odzyskać sprawczość we własnym życiu. Zapraszam również tych, którzy chcą lepiej rozumieć siebie, wyjść z utartych schematów, zwiększyć samoświadomość.
Zrób pierwszy krok.
Zapraszam Cię na spotkanie.

Joanna Andryszczak

Jestem z wykształcenia psychologiem o specjalizacji klinicznej, oligofrenopedagogiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia, które realizuję w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Przygotowuje się do otrzymania rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i certyfikatu Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt EAGT (European Association for Gestalt Therapy). W swoim doświadczeniu posiadam Staż – Roczny Program Rozwoju Osobistego, który realizowałam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Moja praca z klientami podlega regularnej superwizji. Korzystam również z psychoterapii własnej.
Doświadczenie zawodowe zdobyłam między innymi. w Szpitalu Wolskim w Warszawie, Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie – Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego i Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych. Współpracowałam z Centrum Praw Kobiet.
Jestem również psychologiem i terapeutą w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Warszawie, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci ze specyficznymi potrzebami. Prowadzę również Wczesne Wspomaganiem Rozwoju Małego Dziecka. Współpracowałam z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii, Przedszkolem i Gimnazjum.
Wierzę i ufam, że to właśnie rodzic jest najlepszym „ekspertem” od własnego dziecka.
Praca psychoterapeutyczna, jest nie tylko moją drogą zawodową, ale przede wszystkim pasją i ideologią, którą kieruję się we własnym życiu. To, co jest dla mnie istotą spotkania z drugim człowiekiem i czynnikiem leczącym, to obecność „tu i teraz”, uważność, akceptacja i ciekawość w podążaniu za doświadczeniami i potrzebami klienta. Ogromną radością, satysfakcją i wzruszeniem jest dla mnie obserwowanie procesu pozytywnej zmiany u swoich klientów.
Udzielam wsparcia i pomocy w formie pracy indywidualnej oraz grupowej, osobom, które doświadczają w swoim życiu kryzysu, żałoby, straty, napięcia emocjonalnego, lęku, braku wsparcia, motywacji, celu, poczucia izolacji, samotności, trudności z przystosowaniem się do nowej roli, przemocy lub maja potrzebę rozwoju osobistego.